Informuje się, że w czasie gdy Urząd Miasta Obrzycko jest zamknięty, a zakres przyjmowania interesantów jest ograniczony zgłoszenia kandydatów na członków
Obwodowej Komisji Wyborczej przyjmuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

sekretariat@obrzycko.com
do dnia 10.04.2020 r. do godz.: 12:30

Nr tel. do kontaktu: 61 29 13 187, wew. 203.