Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, iż w wyniku wyboru procedury naboru na stanowisko głównego księgowego nie zgłosiła się żadna osoba.

 

Załączniki