Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, iż w wyniku wyboru procedury naboru na stanowisko głównego księgowego wybrana została Pani Iwona Jankowska, zam. w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Załączniki