Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, iż w wyniku procedury naboru na ww. stanowisko nie zgłosiła się żadna osoba.

Załączniki