Wgląd w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko dostępny jest pod adresem: http://mobrzycko.e-mapa.net/ – warstwa zagospodarowanie przestrzenne.