Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od kwietnia do maja br. na terenie miasta Obrzycko, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Życzenia świąteczne

Mieszkańcom Obrzycka pragniemy złożyć z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia radości, optymizmu, wiary i miłości. Świąt spędzonych w gronie kochającej rodziny i serdecznych przyjaciół.