Zarządzenie nr 63/2019

Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 3 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Obrzycku ul. Powstańców Wlkp. 27/3

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.