Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku