Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje IV sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 14 marca 2019 roku o godz. 14:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki