Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 9 marca 2020 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki