Poszukiwane Złote Pary

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Obrzycku, w terminie do 4 marca 2022 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci muszą sami zgłosić ten fakt. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

(Informacja pod numerem tel.: 614 422 634 )

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Obrzycku przy ul. Rynek 19 – pierwsze piętro, pokój 10. Wnioski są również do pobrania na stronie Miasta Obrzycko. Do Urzędu zapraszamy w poniedziałki
w godz. 7:00-16.00, wtorek – środa w godz. 7:00-15.30, czwartek w godz. 7:00-15:00 i  w piątki w godz.: 7:00-13.00.

Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń.

Przypominamy, że wręczanie medali następuje po ich otrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.