Od 1 stycznia 2019 roku każdy rodzic lub rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, mogą złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (KDR). Oznacza to, że kryterium wieku dziecka oraz nauki szkolnej lub studiów (dla dzieci powyżej 18 roku życia) nie jest wymagalne. Każdy rodzic, który wychował co najmniej troje dzieci (dzisiaj już pełnoletnich nieuczących się, powyżej 25 roku życia, nie pozostających już na utrzymaniu lub mających już własne rodziny) może ubiegać się o przyznanie Karty dla siebie i drugiego rodzica.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z przynajmniej trójką dzieci. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz miejsc gdzie honorowana jest Karta Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wydanie karty?

Wnioski o przyznanie karty na nowych zasadach można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania od 1 stycznia 2019 roku. Dla mieszkańców Miasta Obrzycko jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  od  9.00 – 17.00 w każdy poniedziałek i  7.00 – 15.00 (wtorek – piątek). Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Druk wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku