Komisja Porządku, Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej

 • Marcin Krzyżaniak – Przewodniczący
 • Jerzy Król
 • Krzysztof Piekarski
 • Karolina Komin
 • Radosław Eliks
 • Igor Kołoszuk

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

 • Weronika Skarupska – Przewodnicząca
 • Krzysztof Piekarski
 • Igor Kołoszuk
 • Urszula Otulakowska
 • Marcin Krzyżaniak
 • Karolina Komin
 • Monika Szmyt
 • Jerzy Król

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 • Urszula Otulakowska – przewodnicząca
 • Alicja Gacek
 • Adam Wleklak
 • Agnieszka Polarczyk
 • Weronika Skarupska
 • Roman Dolata
 • Radosław Eliks

Komisja Rewizyjna

 • Roman Dolata – przewodniczący
 • Alicja Gacek
 • Agnieszka Polarczyk
 • Monika Szmyt
 • Adam Szymański