Komisja Porządku, Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej

 • Krzysztof Piekarski – przewodniczący
 • Tomasz Eliks

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

 • Jan Ryżek – przewodniczący
 • Agata Trzybińska
 • Krystyna Tomczak
 • Monika Szmyt
 • Agnieszka Łopińska

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 • Weronika Skarupska – przewodnicząca
 • Agata Trzybińska
 • Karolina Komin
 • Igor Kołoszuk
 • Krzysztof Piekarski
 • Agnieszka Łopińska
 • Monika Kucab
 • Krystyna Tomczak

Komisja Rewizyjna

 • Agnieszka Polarczyk – przewodnicząca
 • Igor Kołoszuk
 • Alicja Gacek
 • Adam Szymański
 • Monika Szmyt
[/lsvr_team_member][/vc_column]

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 • Alicja Gacek – przewodnicząca
 • Monika Kucab
 • Tomasz Eliks
 • Agnieszka Polarczyk
 • Adam Szymański
[/vc_row]