Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” oraz Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji ogłasza konkurs Gwarowy „Puszczańskie Godanie” przeznaczony dla Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
– uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II-III szkół gimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się w dniu 24.11.2017r. o godzinie 10:00, w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu.

Na wypełnione zgłoszenia czekamy do 13.11.2017r.
Wypełnione formularze można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres (liczy się data stempla pocztowego).