Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.

Załączniki