Koleje Wielkopolskie ogłaszają konkurs na film lub animację „Wakacje z Kolejami Wielkopolskimi”, który jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13 do 26 lat, zamieszkujących Wielkopolskę.

Informujemy o możliwości wzięcia udział w Konkursie wszystkim zainteresowanym osobom z naszego regionu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: https://koleje-wielkopolskie.com.pl/konkurs-na-film-lub-animacje-wakacje-z-kolejami-wielkopolskimi/

Załączniki