Komunikatu na temat konkursu fotograficznego organizowanego przez
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o
następującej treści:

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie –
czwarta edycja”. Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r. na adres:
ksow@umww.pl. Pula nagród wynosi w tym roku aż 40 000 zł. Regulamin
konkursu oraz niezbędne dokumenty, które należy przesłać wraz z
pracami dostępne są pod adresem:
http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2023/03/31/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-czwarta-edycja/