W od 01.07.2021r. Miasto Obrzycko przeprowadzi ogólną kontrolę stanów wodomierzy głównych i stanu gospodarki wodno – kanalizacyjnej. W związku z tym proszę aby w terminie do dnia 30 czerwca 2021r. zgłaszać do Urzędu Miasta, nr tel.  061 621 08 95, potrzebę uregulowania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie m. in. brak umowy na dostawę wody, brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych, użytkowania przyłącza bez opomiarowania, posiadania przebudowanego  przyłącza bez opomiarowania.