Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miasta Obrzycko informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji w załączniku.