1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza na stronie ePUAP.
 2. Ściągnięcie ze strony BIP odpowiedniego formularza, wypełnienie go i dostarczenie do Urzędu w godzinach pracy (Pn 7:30-17:00, Wt-Cz 7:30-15:30, Pt 7:30-14:00) do sekretariatu Urzędu Miasta w Obrzycku na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD-RW, DVD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  ^ DOC, RTF
  ^ XLS
  ^ CSV
  ^ TXT
  ^ GIF, TIF, BMP, JPG
  ^ PDF
  ^ ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.