W celu ułatwienia mieszkańcom Miasta Obrzycko wywiązania się z obowiązku udziału w spisie powszechnym, uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają możliwości spisania się samodzielnie. (Rachmistrz poprosi o dowód osobisty i numery PESEL współmieszkańców).

ZAPRASZAMY:
13 sierpnia 2021 r. (piątek) od 9:00 do 14:00.