Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji.

 

Załączniki