Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Obrzycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Obrzycko w zakładce – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Załączniki:

Pismo ogólne – pobierz
Formularz – oferta kandydatka na rachmistrza spisowego – pobierz