Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Załączniki