W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Puszcza Notecka umożliwia społeczeństwu możliwość pozyskania dofinansowania w zakresie:
– GRANTY (zakres skierowany dla JSFP, organizacji pozarządowych, parafii).

Termin naboru : 15-21 marca 2018r. ( dokładne informacje na www.puszczanotecka.org w aktualnościach oraz w zakładce nabory )

Obszar LGD „Puszcza Notecka”, który objęty jest Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność położony jest w zachodniej części woj. wielkopolskiego. Jest to zwarty przestrzennie teren składający się z 8 jednostek administracyjnych (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg, Sieraków i Wronki) zajmujący łączną powierzchnię 123.754 ha. Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiła 67.947 osób.

 

 

Załączniki