Stowarzyszenie Puszcza Notecka podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nabory wniosków o numerach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 o udzielenie wsparcia z zakresów:

1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) – PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej

2/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) – PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej

3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) – PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej

4/2017 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW) – PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

 

Wnioski w ramach wszystkich naborów przyjmowane będą w terminie od 20.12.2016 r. do 09.01.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki