Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 61 846 38 23.

Punkt kontaktowy WRPO 2014+
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Załączniki