W piątek 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Seniorzy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie.
Tego samego dnia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia, który będzie umieszczony na stronie www.gov.pl/szczepimysie.

Jak zarejestrować się do szczepienia?

Rejestracja do szczepienia będzie możliwa poprzez trzy kanały: infolinię telefoniczną nr 989, Internet oraz w punkcie szczepień:
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Vita Obrzycko ul. Kruppika 7, tel. 612913299 lub 604 476112.

Informujemy, że Urząd Miasta Obrzycko może pomóc w dotarciu do miejsca szczepienia następującym osobom:
– posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
– mających trudności z dostępem do punku szczepień wobec braku możliwości samodzielnego dotarcia do punku szczepień.

Telefon w tej sprawie do Urzędu Miasta Obrzycko

– koordynator Wojciech Musiał, tel.: 612913187 wew. 99 lub 61 6210899 w godzinach pracy urzędu.