Od minionej soboty (24 października 2020 r.) zaszły istotne zmiany w zasadach kierowania i odbywania kwarantanny domowej. Zgodnie z najnowszymi przepisami 10 dniowa kwarantanna dotyczy tylko osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Kwarantanna nie obowiązuje już domowników. Ponadto Sanepid nie wydaje obecnie decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie dla ZUS. Informacje te są umieszczane  w systemie teleinformatycznym.

Od dnia 24 października br. obowiązują inne zasady kierowania na kwarantannę. Do tej pory osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną (przyjmowano co najmniej 15 minut pobytu we wspólnym, zamkniętym pomieszczeniu) kierowana była na 10-dniową kwarantannę. Była ona obliczana od ostatniego dnia kontaktu z zakażonym. Oprócz osoby „z bezpośredniego kontaktu” obowiązkową kwarantanną domową  obejmowani byli też automatycznie wszyscy domownicy.

Obecnie, zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku (Dz. U. poz.1871), kwarantannie podlega tylko ta osoba, która miała kontakt z osobą „dodatnią”. Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe – według nowych zapisów – nie zostają nią objęte.

Uwaga Nr 1! Powyższa zmiana obowiązuje od soboty 24 października br. i nie działa wstecz, więc dotyczy tylko nowych przypadków.
Osoby z kwarantanną rozpoczętą, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, muszą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Uwaga Nr 2! Obecnie organy inspekcji sanitarnej nie wydają już formalnych decyzji o objęciu obowiązkową kwarantanną.
Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być teraz przekazana przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Ponadto zgodnie z nową regulacją osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie dostarczają obecnie decyzji lub zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje takie dane samodzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.
Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie, otrzymane z ZUS, przekazaliśmy Państwu tutaj:
https://www.pniewy.wlkp.pl/aktualnosci/zus-sam-pozyska-z-sanepidu-dane-o-kwarantannie.html?back_page=2
WJAZD DO POLSKI PRZEZ GRANICĘ ZEWNĘTRZNĄ UNII EUROPEJSKIEJ
(granicznymi przejściami drogowymi z Rosją, Białorusią i  Ukrainą)

Tu obostrzenia dotyczą zarówno wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązku poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy.
Przypominamy, że nadal obowiązuje, choć z wieloma wyjątkami (np. kierowcy ciężarówek), obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna dla osób, które przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE.

Szczegółowe informacja w tej sprawie znajdują się pod poniższym linkiem na oficjalnej stronie Straży Granicznej.
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

KWARANTANNA  A  IZOLACJA  DOMOWA

Oprócz opisanej wyżej popularnej kwarantanny domowej, czyli odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia jej na zakażenie, przepisy przewidują jeszcze obowiązkową izolację. Polega ona również na odosobnieniu, ale dotyczy osoby zakażonej, czyli takiej, u której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni.

Izolacja domowa trwa podobnie jak kwarantanna 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Przypominamy, że:
–  w trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca pobytu,
–  spacery z psem, wyjście do sklepu lub do lekarza są zakazane,
– w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej,
– udzielaniem pomocy osobom na kwarantannie zajmują się, tak jak dotychczas, w każdej gminie odpowiednie służby (przede wszystkim pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz Policja),
– jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny,
– za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje o zasadach odbywania kwarantanny i izolacji  znajdują się pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podstawa prawna najnowszych zmian:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1871)