Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Można skorzystać z dofinansowania, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub z wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego (maksymalnie 2 lokale) z wyodrębnioną księgą wieczystą, a roczne dochody nie przekraczają kwoty 100 000 zł.

Obecnie w Czystym Powietrzu obowiązują dwie części programu:

  • I PODSTAWOWY poziom dofinansowania – do 30 tys. zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
  • II PODWYŻSZONY poziom dofinansowania – do 37 tys. zł licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Natomiast od 25 stycznia 2022 wprowadzono dodatkowy III poziom dofinansowania: NAJWYŻSZY, w którym koszty kwalifikowane dofinansowane są do 90%, a całkowita kwota dofinansowania to maksymalnie 69 tysięcy zł.

Aby ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania wnioskodawca nie może przekraczać dochodu o wysokości:

  • 900 zł miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych
  • 1 260 zł miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach jednoosobowych

Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności jest też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W części III Programu dla poziomu NAJWYŻSZEGO liczbę etapów rozliczeń i wypłat dotacji zwiększono do 5 (z 3 obowiązujących w pozostałych częściach) oraz wydłużono czas realizacji inwestycji dla tego poziomu do 36 miesięcy.

W zakresie pozostałych poziomów dofinansowania: podstawowego i podwyższonego – warunki dofinansowania nie uległy zmianie.

WAŻNE: Od 1 stycznia 2022 r. dofinansowaniem nie są objęte już kotły węglowe.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoby zainteresowane programem „Czyste powietrze” mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz otrzymać pomoc przy wypełnianiu elektronicznego wniosku o dofinansowanie w punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu w Urzędzie Miasta Obrzycko ul. Rynek 19 w dniach:

  • poniedziałek: 1400 – 1600,
  • wtorek – środa: 1330 – 1530,
  • czwartek 1300 – 1500,
  • piątek 1100 – 1300

pod nr tel. 061 621 08 94 lub 061 29 13- 187 wew. 894 lub za pomocą skrzynki e-mailowej mcieciora@obrzycko.com