Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o obowiązku posiadania przez każdego płatnika składek profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), w związku ze zmianami od 1 stycznia 2023 r..

Załączniki