Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji celu publicznego na frezowanie nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej warstwy bitumicznej oraz montaż elementów skateparku w mieście Obrzycko.

Załączniki