Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o wszczęciu postępowania zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i zalicznikową linią energetyczną na ul. Stawnej i Dworcowej w mieście Obrzycko.

Załączniki