Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SZA3081, planowanej do zlokalizowania w Obrzycku przy placu Lipowym 15 na działce nr geodezyjny 120.

Załączniki