Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o zakończeniu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY.

Załączniki