Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obrzycku w wyborach do Rady
Miasta w Obrzycku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.