Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie obwodowej komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego, lokalu obwodowej komisji dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.