Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03.12.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci wodociągowej msc. Obrzycko, ul. Klonowa.

Załączniki