Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznych kablowych oraz napowietrznych.

Załączniki