Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 738 położonej w miejscowości Obrzycko, ul. Wroniecka.