Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV na terenie działki o nr ewid. 535/3 położonej w obrębie Miasta Obrzycko przy ul. Świerkowej.

Załączniki