Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o decyzji kończącej postępowanie w.s. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę przyłącza kabla telekomunikacyjnego do stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki o nr ewid.: 304 w miejscowości Obrzycko przy ul. Plac Lipowy.