Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 523 położonej w obrębie Miasta Obrzycko – ul. Klonowa.