Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o decyzji kończącej postępowanie w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko – ul. Stawnej.

Załączniki