Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o uchyleniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydaniu nowej decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy.

Załączniki