Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej oświetlenia drogowego ze słupami, planowanej do zlokalizowania w Obrzycku przy ul. Klonowej oraz Kasztanowej na działce nr geodezyjny 465 i 523.

AKTUALIZACJA – 03.11.2022r

Dodano – Decyzja kończąca postępowanie

 

Załączniki