Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej oświetlenia drogowego ze słupami, planowanej do zlokalizowania w Obrzycku przy ul. Klonowej oraz Kasztanowej na działce nr geodezyjny 465 i 523.

Załączniki