Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna, działki nr geodezyjny: 148, 7, 139, 137, 135.

Załączniki