Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stawna, działki nr geodezyjny: 524, 620.

Załączniki