Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowa, działki nr geodezyjny: 156/20, 155/2.

Załączniki