Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Widokowa, działki nr geodezyjny: 436, 428/1, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 128/2.

Załączniki