Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie linii kablowej.

Załączniki